Medezeggenschapsraad                                         

De MR houdt zich bezig met de belangen van de school als geheel. Ouders en leerkrachten praten met elkaar over het beleid en de organisatie van het onderwijs op de school.

De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht.
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:
  • besteding van financiële middelen
  • de inrichting en planning van het onderwijs
  • het vaststellen van de vakanties en vrije dagen
  • inhoud en tekst van de schoolgids
  • de wijze waarop ouders meehelpen op school
  • besteding gelden van steunfonds
  • formatieplanning
  • huisvesting
  • de visie van de school
  • etc.
De MR bestaat bij de Damiaanschool uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten.
Deze samenstelling is afgestemd op de leerlingenaantallen.
Hier stellen de ouders van de MR zich aan u voor.


U kunt ook uw stem laten horen via de MR! Alle reacties en opmerkingen worden in de MR vergadering behandeld. De MR vergadert ongeveer iedere 8 weken.

Mail naar:

Voorzitter: mr-voorzittercentrum@damiaanschool.nl 
Secretaris: mr-secretariscentrum@damiaanschool.nl