Medezeggenschapsraad                                         

De MR houdt zich bezig met de belangen van de school als geheel. Ouders en leerkrachten praten met elkaar over het beleid en de organisatie van het onderwijs op de school. De MR heeft over bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan besteding van financiële middelen, de inrichting en planning van het onderwijs, het vaststellen van de vakanties en vrije dagen, inhoud en tekst van de schoolgids, de wijze waarop ouders meehelpen op school, besteding gelden van steunfonds, maar ook aan de formatieplanning, huisvesting, de visie van de school, etc.
De MR bestaat bij de Damiaanschool uit 10 leden: 5 ouders en 5 leerkrachten. Deze samenstelling is afgestemd op de leerlingen aantallen van de beide locaties: van de ouders zijn 2 leden afkomstig van locatie Kerckebosch en 3 leden van locatie Centrum en zo is ook de verdeling gemaakt van de leerkrachten.
U kunt ook uw stem laten horen via de MR! Alle reacties en opmerkingen worden in de MR vergadering behandeld. De MR vergadert iedere 8 weken variërend op de centrum locatie en Kerckebosch locatie.
Mail naar: mr.damiaanschool@gmail.com