Onze missie                                                   
 
Samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien
Onze samenleving heeft behoefte aan kritische en democratische deelnemers, bij wie gevoel en verstand in harmonie kunnen samenwerken. Hierin zit een opdracht voor de school: we zijn pas tevreden als de talenten van de kinderen maximaal worden ontplooid.

Daarom volgen we de ontwikkelingen van de kinderen op de voet. Leerlingen die achterblijven of een bovengemiddelde aanleg hebben, krijgen gerichte leerstof en aandacht.

Van de kinderen verwachten we dat ze een ontdekkingsgerichte instelling hebben en dat ze uitgroeien tot evenwichtige schoolverlaters die met een brede basis een bewuste en zekere stap zetten naar de volgende fase: het voortgezet onderwijs.


Belangrijke pijlers van ons onderwijs 
tolerantie en respect | ouderbetrokkenheid | opbrengstgericht werken | differentiatie | talentontwikkeling | kunst- en cultuureducatie | natuur en techniek


  De Visieboom
  Dit is ons schoolconcept: vanuit deze onderwerpen krijgt het   
  onderwijs op de Damiaanschool vorm. 

  In het kennismakingsgesprek wordt onze visieboom nader toegelicht.