Welkom op
Steunfonds
Dit schooljaar 1617 is er door u een bedrag gedoneerd van € 4505,- Een fantastisch bedrag, waarvoor onze hartelijke dank (en in het bijzonder die van de kinderen!). We hebben uit het budget dit schooljaar gerealiseerd: binnen- en buitenmateriaal voor de kleuters, extra materialen voor het bewegingsonderwijs, een geluidsinstallatie, spelmateriaal groepen 3 en een mooi touchscreen.
Op de Leliestraat wordt momenteel gewerkt aan een fraaie muurschildering op het schoolplein. Daarbij worden we door een echte professional bijgestaan. De kinderen hebben ontwerpen gemaakt en daar is een collage uit voortgekomen. Daardoor is het ontwerp niet slechts van één leerling, maar van allen. Een mooie gedachte èn oplossing. We zijn benieuwd…….

We hopen ook in het nieuwe schooljaar weer op jullie gulle gaven te mogen rekenen!

Vriendelijke groet,
Kees Francino