Welkom op
Natuur- en techniek        
Door in ons onderwijsaanbod extra aandacht te geven aan  natuur- en techniekonderwijs leren de kinderen de wereld om ons heen actief te ontdekken en er zuinig op te zijn.
Voor natuur- en techniekonderwijs wordt een eigen leerlijn ontwikkeld en ge´mplementeerd. Bij de onderbouw staat beleven en ervaren centraal. In het bos werken met de boomschijf of spinnen tellen. Spannend hoor!  De bovenbouw eindigt met het doen van experimenten. Wat dacht u van een les over organen met een spelletje orgaantwister?

Voor de lessen natuur en techniek wordt onder meer gebruik gemaakt van het lesmateriaal van
Biologie Plus; dit is een organisatie die basisscholen helpt om natuur, wetenschap en techniek vorm en inhoud te geven.